Algemene voorwaarden


Wanneer u een workshop boekt bij de Workshopperij accepteert u navolgende voorwaarden:


Artikel 1 Betaling

1.1 De betaling dient te geschieden binnen 3 dagen na het ontvangen van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Indien een workshop binnen een week na reservering plaatsvindt dient de betaling per direct te geschieden.


Artikel 2 Annuleringen

2.1 Bij annulering van de geboekte datum hanteren wij de volgende kosten:

  1. Tot 90 dagen voor de geboekte datum: 10% van het totaal bedrag zoals overeengekomen op de factuur.
  2. Van 90 tot 60 dagen voor de geboekte datum: 25% van het totaalbedrag zoals overeengekomen op de factuur.
  3. Van 60 tot 30 dagen voor de geboekte datum: 50% van het totaalbedrag zoals overeengekomen op de factuur.
  4. Van 30 tot 14 dagen voor de geboekte datum: 75% van het totaalbedrag zoals overeengekomen op de factuur.
  5. Indien de annulering plaatsvindt binnen 14 dagen voor de geboekte datum: 100% van het totaalbedrag zoals overeengekomen op de factuur.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de inloopworkshops. De tickets voor de inloopworkshops zijn non-refundable. Dit houdt in dat deze niet geretourneerd kunnen worden en ook niet ingewisseld kunnen worden voor een andere datum. De tickets zijn wel overdraagbaar aan anderen, je kunt je ticket dus wel weggeven of verkopen.

De Workshopperij mag de overeenkomst of inloopworkshop ten alle tijden kosteloos ontbinden of verzetten zonder hiervoor een schadevergoeding te betalen. Dit doen wij echter alleen in overmachtsituaties en altijd in overleg.

 

2.2 Wijzigen van het aantal deelnemers:

  1. Tot 14 dagen voor de geboekte datum kan het aantal deelnemers tot 30% kosteloos naar beneden bijgesteld worden.
  2. Tot 48 uur voor de geboekte datum kan het aantal deelnemers tot 10% kosteloos naar beneden bijgesteld worden.
  3. Indien de vermindering van het aantal deelnemers binnen 48 uur voor de geboekte datum wordt doorgegeven dan vindt er geen verrekening meer plaats.
  4. Extra deelnemers dienen per mail te worden doorgegeven. Voor de extra personen dient ter plekke betaald te worden.

 

2.3 Naast annuleren is het, in sommige gevallen, in overleg mogelijk om een andere datum te plannen.


Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1 De Workshopperij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.


Artikel 4 Intellectueel eigendom en auteursrecht

4.1 De Workshopperij blijft te allen tijde eigenaar van de gebruikte teksten en beeldmateriaal, evenals de inhoud van de workshops.


Artikel 5 Overige

5.1 Voor het maken van foto's wordt altijd toestemming gevraagd. Het staat de Workshopperij vrij gemaakte foto- en/of videobeelden van de workshop te gebruiken voor marketing doeleinden. Foto- en/of videobeelden blijven eigendom van de Workshopperij.

5.2 De klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat de Workshopperij deze algemene voorwaarden soepel toepast.