Privacy verklaring

 

 

1. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

 

2. Bedrijf omschrijving.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Workshopperij. Workshopperij is een Creatief evenementenbureau dat zich richt op het organiseren van creatieve workshops en creatieve coaching voor particulieren en bedrijven. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Workshopperij verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Workshopperij, neem dan gerust contact op! info@workshopperij.nl | 06 40052526 |  Mozartweg 69 A | 3816 LM Amersfoort |KVK Nr. 32149350 Workshopperij is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Nathalie van der Meel

 

 

3. Doel gegevens.

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Workshopperij. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen: Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Workshopperij via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Analytics: De website van Workshopperij verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

 

4. Ontvangers gegevens.

De gegevens die Workshopperij ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v Hosting2Go.

De e-mail van Workshopperij wordt gehost bij Hosting2Go. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hosting2Go.

De website en back-ups van de website worden gehost bij TruePeople. Gegevens die jij achterlaat op de website van Workshopperij zijn op de servers van True People opgeslagen.

 

 

5. Opslag periode.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Workshopperij, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Op het moment dat je contact opneemt met Workshopperij via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics

 

 

6. Rechten.

  • Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Workshopperij vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Workshopperij. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
  • Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Workshopperij.
  • Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Workshopperij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. 
  • Recht op overdracht: Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Workshopperij opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Workshopperij al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
  • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens:Wil jij niet dat Workshopperij jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@workshopperij.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

 

7. Verplichte gegevens

Workshopperij verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Workshopperij via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de overeenkomst te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Workshopperij de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Workshopperij met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Workshopperij behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Workshopperij dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Workshopperij te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens      

Workshopperij l  Mozartweg 69 A | 3816 LM | Amesrfoort | KVK 32149350

 

 

8. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Workshopperij of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven-staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Workshopperij. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.